Usługi

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ FIRM – ZEWNĘTRZNY DYREKTOR FINANSOWY

Usługa kierowana do firm z segmentu MŚP, które nie zatrudniają dyrektora/kontrolera finansowego, a którym zależy na przewidywalności przyszłych przepływów finansowych, a tym samym na bezpiecznym i komfortowym funkcjonowaniu.

Cena usługi:

Cena każdorazowo do indywidualnych negocjacji w zależności od zakresu usługi. Zawsze jednak znacząco niższa niż koszt zatrudnienia na etat dyrektora finansowego.

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ FIRM – ZEWNĘTRZNY DYREKTOR FINANSOWY

Korzyści dla Klientów:

 • Zapewnienie stabilności finansowej oraz przewidywalności przyszłej sytuacji płynnościowej, kluczowej dla bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju każdej firmy
 • Systematyczna poprawa płynności finansowej w oparciu o rozwiązania nie wymagające zwiększenia poziomu zadłużenia/kredytów bankowych
 • Zwiększenie wiarygodności wobec instytucji finansowych
 • Zwiększenie wiarygodności płatniczej wobec kontrahentów

Podstawowy zakres usługi:

 • Analiza bieżącej oraz perspektywicznej sytuacji płynnościowej Firmy z uzgodnioną częstotliwością (z reguły na bazie miesięcznej lub tygodniowej)
 • Planowanie sytuacji płynnościowej firmy w uzgodnionej perspektywie czasowej
 • Opracowywanie rekomendacji dotyczących obszarów oraz metod optymalizacji w zakresie płynności finansowej / wsparcie w implementacji rekomendowanych rozwiązań
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami finansowymi
 • Udzielanie niezbędnych konsultacji

Taka usługa jest zawsze „szyta na miarę” potrzeb danej firmy. Dlatego też jej zakres może być w praktyce inny niż opisany powyżej. Każdorazowo zależy od specyfiki działalności, zdiagnozowanych potrzeb oraz uzgodnień pomiędzy usługobiorcą i usługodawcą.

Cena usługi:

Cena każdorazowo do indywidualnych negocjacji w zależności od zakresu usługi. Zawsze jednak znacząco niższa niż koszt zatrudnienia na etat dyrektora finansowego.

BIZNESPLANY ORAZ PROGNOZY FINANSOWE NA POTRZEBY KREDYTÓW BANKOWYCH

Usługa kierowana do firm z segmentu MŚP, które planują realizację inwestycji finansowanych z kredytów bankowych, w szczególności takich jak:

 • budowa nowych zakładów produkcyjnych
 • modernizacja/rozbudowa istniejących zakładów produkcyjnych
 • budowa obiektów komercyjnych pod wynajem (biurowce, magazyny logistyczne, hale produkcyjne)
 • modernizacja/rozbudowa istniejących obiektów komercyjnych
 • zakup funkcjonujących zakładów produkcyjnych
 • zakup funkcjonujących obiektów komercyjnych pod wynajem (biurowce, magazyny logistyczne, hale produkcyjne)

Cena usługi:

Cena każdorazowo do indywidualnych negocjacji w zależności od zakresu usługi.

BIZNESPLANY ORAZ PROGNOZY FINANSOWE NA POTRZEBY KREDYTÓW BANKOWYCH

Korzyści dla Klientów:

 • Dysponowanie profesjonalnie przygotowaną dokumentacją wymaganą przez banki przy wnioskowaniu o kredyty inwestycyjne
 • Możliwość uzyskania finansowania dostosowanego do potrzeb i możliwości Inwestora w oparciu o profesjonalnie opracowaną strukturę finansowania
 • Możliwość zweryfikowania inwestycji pod kątem dostępnych form wsparcia/dofinansowania (ulgi podatkowe w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, dotacje unijne)

Podstawowy zakres usługi:

 • Opracowanie biznesplanu inwestycji
 • Opracowanie prognoz finansowych (w wymaganej przez banki formie modelu finansowego)
 • Opracowanie optymalnej struktury finansowania inwestycji

Poszerzony zakres usługi:

 • Konsultacje w zakresie dostępnych form wsparcia/dofinansowania inwestycji (ulgi podatkowe w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, dotacje unijne)
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania bankowego/wsparcie w negocjacjach z bankami
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji kredytowej (wnioski kredytowe wraz załącznikami)
 • Koordynacja współpracy kredytowej z bankiem finansującym w trakcie realizacji inwestycji

Taka usługa jest zawsze „szyta na miarę” potrzeb danej firmy. Dlatego też jej zakres może być w praktyce inny niż opisany powyżej. Każdorazowo zależy od specyfiki realizowanej inwestycji, zdiagnozowanych potrzeb oraz uzgodnień pomiędzy usługobiorcą i usługodawcą.

Cena usługi:

Cena każdorazowo do indywidualnych negocjacji w zależności od zakresu usługi.

DORADZTWO BIZNESOWE I FINANSOWE

Usługa kierowana do firm z segmentu MŚP, którym zależy na zwiększeniu efektywności działania, poprawie kondycji finansowej, usprawnieniu wewnętrznych procesów biznesowych oraz  zwiększeniu kompetencji kadry menedżerskiej.

Cena usługi:

Cena każdorazowo do indywidualnych negocjacji w zależności od zakresu usługi.

DORADZTWO BIZNESOWE I FINANSOWE

Korzyści dla Klientów:

 • Zwiększenie efektywności działania w oparciu o rozwiązania wynikające z rekomendacji niezależnych (zewnętrznych) ekspertów
 • Poprawa kondycji finansowej w oparciu o rozwiązania wynikające z rekomendacji niezależnych (zewnętrznych) ekspertów, w optymalizacja źródeł finansowania
 • Usprawnienie wewnętrznych procesów biznesowych w oparciu rozwiązania wynikające z rekomendacji niezależnych (zewnętrznych) ekspertów
 • Zwiększenie kompetencji merytorycznych kadry menedżerskiej w oparciu o sesje mentoringowe

Podstawowy zakres usługi:

 • Analiza efektywności działania przedsiębiorstwa (np. analiza rentowności współpracy z wybranymi klientami, analiza rentowności produktów/towarów handlowych, analiza kosztów funkcjonowania) wraz z rekomendacjami w zakresie jej zwiększenia
 • Analiza kondycji finansowej Firmy wraz z rekomendacjami w zakresie jej poprawy
 • Analiza wewnętrznych procesów biznesowych wraz rekomendacjami dotyczącymi ich usprawnienia
 • Mentoring kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania sprzedażą, zarządzania efektywnością, zarządzania procesami oraz innymi obszarami zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami

Poszerzony zakres usługi:

 • Wsparcie w implementacji rekomendowanych rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności działania przedsiębiorstwa
 • Wsparcie w implementacji rekomendowanych rozwiązań w zakresie poprawy kondycji finansowej, w tym wsparcie w pozyskaniu finansowania
 • Wsparcie w implementacji rekomendowanych rozwiązań w zakresie usprawnienia wewnętrznych procesów biznesowych

Taka usługa jest zawsze „szyta na miarę” potrzeb danej firmy. Dlatego też jej zakres może być w praktyce inny niż opisany powyżej. Każdorazowo zależy od specyfiki sytuacji przedsiębiorstwa, zdiagnozowanych potrzeb oraz uzgodnień pomiędzy usługobiorcą i usługodawcą.

Cena usługi:

Cena każdorazowo do indywidualnych negocjacji w zależności od zakresu usługi.

RESTRUKTURYZACJE ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO FIRM

Usługa kierowana do firm z segmentu MŚP, które mają problemy z terminową obsługą kredytów bankowych.

Cena usługi:

Cena każdorazowo do indywidualnych negocjacji w zależności od zakresu usługi.

RESTRUKTURYZACJE ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO FIRM

Korzyści dla Klientów:

 • Możliwość uzyskania nowych warunków spłaty kredytu/kredytów dostosowanych do bieżących i perspektywicznych możliwości kredytobiorcy

Podstawowy zakres usługi:

 • Prowadzenie negocjacji z bankami w celu uzyskania nowych warunków spłaty kredytu/kredytów dostosowanych do bieżących i perspektywicznych możliwości kredytobiorcy
 • Opracowanie planu restrukturyzacji zadłużenia kredytowego/planu restrukturyzacji działalności w celu uzyskania płynności finansowej umożliwiającej terminową obsługę zadłużenia

Poszerzony zakres usługi:

 • Zarządzanie bieżącą i perspektywiczną płynnością finansową kredytobiorcy w celu zapewnienia środków na obsługę zadłużenia i bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Wsparcie w pozyskaniu refinansowania zadłużenia kredytowego

Taka usługa jest zawsze „szyta na miarę” potrzeb danej firmy. Dlatego też jej zakres może być w praktyce inny niż opisany powyżej. Każdorazowo zależy od specyfiki sytuacji przedsiębiorstwa, zdiagnozowanych potrzeb oraz uzgodnień pomiędzy usługobiorcą i usługodawcą.

Cena usługi:

Cena każdorazowo do indywidualnych negocjacji w zależności od zakresu usługi.