Doświadczenie

Założycielem firmy jest Jarosław Balsamski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek: przedsiębiorczość i innowacje, dyplom magistra ekonomii), uczestnik licznych krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży i finansów.

Od 1995 roku przez kolejne 20 lat związany z sektorem bankowości korporacyjnej. Do roku 2000 jako Doradca Klienta Korporacyjnego (BRE Bank, Citibank Poland) a potem przez 15 lat piastujący wysokie stanowiska  menedżerskie w liczących się instytucjach finansowych (Kredyt Bank, BOŚ Bank,  Raiffeisen Bank Polska). Od 2015 roku prowadzący własną firmę doradczą NEXT CONSULTING.

Od 2015 roku przez kolejne 3 lata również Prezes  Zarządu Korporacji Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (organizacji skupiającej wyróżniających się absolwentów uczelni). Członkami stowarzyszenia  są przedsiębiorcy, menedżerowie i naukowcy, których wyróżnia umiejętność tworzenia trwałych kontaktów i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i poparciu.

Pełny opis przebiegu kariery zawodowej na https://pl.linkedin.com/in/jaroslawbalsamski

28 lat doświadczeń w segmencie B2B, a szczególnie:

  • aktywna współpraca z setkami firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji
  • tysiące spotkań przeprowadzonych z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw
  • setki przeprowadzonych analiz kredytowych/finansowych oraz podjętych decyzji kredytowych
  • udział w wielu konferencjach biznesowych (często jako organizator, współorganizator, prelegent lub członek panelu dyskusyjnego)

pozwoliły doskonale poznać w praktyce uwarunkowania rynkowe oraz specyfikę działalności przedsiębiorstw w wielu branżach.

Aktualnie zdobyte przez lata doświadczenia wykorzystuje z korzyścią dla polskich przedsiębiorców,  zarówno wspierając rozwój ich biznesu, jak i pomagając im wychodzić z trudnych sytuacji.

Doświadczenie