28 lat doświadczeń w zakresie finansów, bankowości, zarządzania, sprzedaży, restrukturyzacji oraz szeroko rozumianego obszaru B2B

Zarządzanie płynnością finansową firm

Zapewnienie stabilności finansowej oraz przewidywalności przyszłej sytuacji płynnościowej, kluczowej dla bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju każdej firmy.

Biznesplany oraz prognozy finansowe

Usługa kierowana do firm z segmentu MŚP, które planują realizację inwestycji finansowanych z kredytów bankowych poprzez ich budowę, zakup czy modernizację.

Doradztwo biznesowe i finansowe

Zwiększenie efektywności działania firmy, poprawa kondycji finansowej, usprawnienie wewnętrznych procesów biznesowych.

Mentoring

Mentoring kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania sprzedażą, zarządzania efektywnością, zarządzania procesami – zwiększenie kompetencji merytorycznych kadry menedżerskiej.

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Usługa kierowana do firm z segmentu MŚP, które nie zatrudniają dyrektora/kontrolera finansowego, a którym zależy na przewidywalności przyszłych przepływów finansowych.

Restrukturyzacja zadłużenia kredytowego

Możliwość uzyskania nowych warunków spłaty kredytu/kredytów dostosowanych do bieżących i perspektywicznych możliwości kredytobiorcy.